1386/09/18
بزرگترین حیوان:
نهنگ آبی بزرگترین پستاندار جهان است.او بیش از 30 متر طول دارد و میتواند بیش از 190 تن وزن داشته باشد.این هیولا دندان ندارد و غذای او فقط از جانوران میگو مانند ریزی است به نام " کریل ".